Ungdommen og industriforkjempere i Arbeiderpartiet står sammen og er utålmodige etter virkningsfulle tiltak for å kutte klimagassutslipp. Skal vi nå klimamålene trenger vi en aktiv stat som tar ansvar!

Det politiske fokuset har i altfor lang tid nesten utelukkende handlet om å være flinkest i klassen om å ha høye målsetninger om klimautslippskutt. En målsetning alene har ikke kuttet et eneste tonn med CO2-utslipp. Regjeringens klimamelding har store mangler på tiltak og virkemidler for en rettferdig klimapolitikk for hele landet.

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig med klare og konkrete tiltak og virkemidler for en rettferdig klimaomstilling – der svikter den sittende høyreregjeringa. For klimapolitikken må være rød for å virke og grønn for å vare. Vi må sørge for en rettferdig klimaomstilling som samtidig øker sysselsetting og verdiskaping. Skal vi nå klimamålene, er vi derfor avhengig av en aktiv stat som tar ansvar. Storstilt satsing på skog, hydrogen, sirkulærøkonomi og en grønn industri er konkrete tiltak som er viktig for Arbeiderpartiet.

I tillegg må det gjennomføres en rekke tiltak som gjør det lettere for vanlige folk og utsatte næringer å gå over til klimavennlige løsninger. Arbeiderpartiet ønsker at staten skal inngå forpliktende klimapartnerskap med næringer og industrier som sliter med omstilling.

Vi får ikke grønt skifte med rød bunnlinje. Særlig utsatte næringer må derfor få hjelp med å komme raskere i gang med omstillingen. Det står ikke på viljen til disse næringen, men på tilgangen til investeringskapital og moden teknologi.

Gjennom forpliktende klimapartnerskap med næringslivet som har særskilt behov for hjelp, skal vi få fart på grønn vekst og verdiskaping i hele landet. Det kan være alt fra fiskeriene til deler av prosessindustrien. Skal vi lykkes med å få til en rettferdig omstilling som kutter utslipp og skaper jobber, må staten stille opp for de som sliter i klimaomstillingen.

Høyreregjeringa som vil overlate til markedet å bestemme selv, gjør at vi risikerer at alle de nye grønne arbeidsplassene som burde vært og kan etableres i Norge forsvinner til utlandet. Det er bekymringsverdig. Det er ikke akseptabelt.

Norge har nå en gyllen mulighet til å ta ledelsen i det grønne skiftet globalt. Men med regjeringens klimaplan sitter vi potensielt igjen med skjegget i postkassa, istedenfor titusenvis av nye jobber her hjemme. Økonomien og klima trenger rett og slett en aktiv stat som tar ansvar og som bidrar på veien. Vi har ingen tid å miste!

Vi kan ikke lene oss tilbake og vente på at markedet skal fikse dette alene.