(Tønsbergs Blad)

TØNSBERG: De snakker engelsk rundt lunsjbordet i lokalene på Korten, og selskapets nettsider har ingen norsk versjon.

Ikke bare er arbeidsplassen et internasjonalt miljø med ansatte fra flere land, også kundene er for det meste å finne ute i verden. For mens Norge knapt nok kan kalles noen vindkraftnasjon i global sammenheng, selger WindSim programvareløsninger til vindkraftindustrien verden over. Selskapet med 17 ansatte har avdelingskontorer i USA, India og Kina, og planen er å åpne et nytt i Brasil i 2015.

Simulator

Hovedproduktet så langt har samme navn som bedriften: WindSim er en simulator som viser hvor i terrenget en vindturbin bør plasseres for å gi maksimal ytelse, basert på meteorologiske data og kunnskap om fysiske forhold på stedet.

– Nå er det store innslag av vindkraft på strømnettet i flere land. Da er det fristende å bevege seg over i den operasjonelle fasen av kraftproduksjonen, sier gründer og chief technical officer Arne Gravdahl.

WindSim har dermed tatt skrittet videre til software som gir vindkraftprodusentene løpende informasjon om vindforholdene. Da er det mulig å styre turbinene slik at de gir optimal produksjon av energi, både hver for seg og samlet.

Svært detaljert

– Vi baserer oss på samme meteorologiske data som for eksempel Yr og Storm, men disse er ikke detaljerte nok for vindkraftindustrien, sier produktsjef Catherine Meissner.

– Mens meteorologene forholder seg til kilometer, er vi nede på timetersnivå, istemmer Gravdahl.

Også varslingstiden må bli langt kortere.

– Vi har nå utviklet forecasting (varsel, red.anm.) med et tidsperspektiv på 24 til 36 timer. Nå vil vi ned til «NowCast», altså hvordan vindforholdene blir de neste to-tre timene, sier Meissner.

Nøkkelen er å kunne bruke kunnskap om været i stor skala til å forutsi vindforholdene på meget små områder i aller nærmeste fremtid.

Nylig ble det kjent at Norges forskningsråd vil gi økonomisk støtte til «NowCast»-prosjektet, som totalt har en ramme på 7,7 millioner kr og en tidshorisont på to år.

– Av dette bidrar Forskningsrådet med cirka halvparten, anslår Gravdahl.