SiV-lege skal ha brutt taushetsplikten, men nekter å forklare seg

Legen kan miste jobben etter påstått brudd på taushetsplikten.