Ber om 12 millioner mer – rådyrt å tørke «svampen» Sentrum skole

Totalrammen for prosjektet Sentrum skole må økes fra 40 millioner kr til 52 millioner kroner. Renoveringen er mer omfattende enn først antatt.