Femteklassingene på Sentrum skole er blant de fem beste barneskolene i Vestfold i lesing, skriving og regning

... i alle fall om man skal dømme etter de nasjonale prøvene.