Dette gjør Senterpartiet til skatteverstinger sammen med både Ap, SV, Rødt og MDG. Det er greit for næringslivet å merke seg hvor Sp hører hjemme i skattespørsmålet.

Den mest distriktsfiendtlige skatten vi har, den vil altså Senterpartiet øke. Dette er for meg og Frp helt uforståelig. Det hjelper ikke bare med kortsiktig bruke av koronatiltak for å bevare norskeide bedrifter i distriktene. Her roper næringslivet om forutsigbarhet og like konkurransevilkår som utenlandske bedrifter, så går SP i helt motsatt retning.

Med dette vil Senterpartiet gi utenlandske bedrifter bedre rammebetingelser enn norske gründere langs kysten som driver med havbruk. Vedum sørger også for at hotellkjeder som Scandic fortsetter å ha bedre betingelser enn familieeide hoteller i distrikts Norge.

Frp har foreslått et markant kutt i formueskatten i vårt alternative budsjett for 2021. Og i behandlingen av distriktsmeldingen, la Frp inn forlag om å kutte hele den statlige inntekten på formueskatten fra 2022.

At Senterpartiet ikke ble med på å kutte statens inntekt på formueskatten, for å la kommunene bestemme over skatten selv, sier noe om at Sp har lavere tiltro til styringsevnen til kommuner og distrikt.

Den mest distriktsfiendtlige skatten vi har, den vil altså Senterpartiet og Vedum øke. Det er nesten ikke til å tro.

Senterpartiet viser nå at de vil gi store utenlandske selskap som Coca Cola flere konkurransefortrinn en Norske ciderprodusenter. Det er rett og slett distriktsfiendtlig.