Høyres Heidi Nordby Lunde hadde et innlegg ute i Gjengangeren 30. juli der hun advarer mot sekstimersdagen. Det er ikke måte på hvor forferdelig det vil bli om arbeidsfolk får litt mer fritid, skal man tro Lunde. Høyre vil heller at folk skal jobbe mer og lengre. Men Lunde gir ikke svar på hvor mye mer hun vil ha folk til å jobbe. Er det 10-timersdagen Høyre vil ha tilbake? Eller det som var vanlig før normalarbeidstid ble lovfesta – opp mot 14 timer?

Les innlegget til Heidi Nordby Lunde (H) her

Uansett henger ikke Høyres argumenter på greip. Forsøk med sekstimersdag viser at produktiviteten gjerne stiger med kortere arbeidstid. Folk blir mindre slitne, og mer konsentrerte på jobb. Tine på Heimdal i Trondheim har hatt sekstimersdag siden 2006. Fabrikken produserer 34 prosent mer i dag, enn de gjorde da de hadde 7,5-timers arbeidsdag. Sekstimersdagen er bra for helsa til de ansatte. Det kan gjøre at flere orker å jobbe, og at flere som kan jobbe heltid. Økt arbeidstid – som Høyre vil ha – vil føre til større sjukefravær, flere uføre, og flere som ikke makter mer enn deltid.

I framtida må flere dele på færre jobber. Mindre arbeidstid betyr flere sysselsatte, mer arbeidstid – som Høyre vil ha – betyr større arbeidsløshet. Det er også et miljøaspekt ved sekstimersdagen: Å ta ut noe av arbeidernes andel av økt produktivitet i mer fritid framfor mer lønn, bidrar til å dempe forbruksvekst.

Lunde skriver jo selv at tidligere har økt produktivitet blitt brukt til å redusere arbeidstid. Det er en sannhet med modifikasjoner. I over 100 år har vi hatt 8-timersdagen samtidig som produktiviteten har økt vanvittig. Den økte produktiviteten har stort sett gitt mer forbruk, og mest forbruk til de aller rikeste. Planeten tåler snart ikke vårt økte forbruk. Med sekstimersdag og en god omfordelingspolitikk kan vi få ned forbruket uten at det går ut over de som i dag har lavest inntekt.

Lunde spekulerer også i lønnsnedslag. Dette er skremselspropaganda. Lunde er dreven nok til å vite dette. Så lenge sekstimersdagen har vært et krav, har kravet inkludert lønnskompensasjon. Sekstimersdag uten lønnskompensasjon er ikke sekstimers normalarbeidsdag, det er deltid.

Lunde avslutter med at vi trenger økt produktivitet i framtida, og at flere må inkluderes i arbeidslivet. Det er vi enige i. Det er nettopp derfor sekstimersdagen trengs!