Alle som har kjent på følelsen av å ikke høre til et sted, vet hvor vondt det er. Mangel på fellesskap er ikke bra – tilhørighet, trygghet og mestring er rett og slett livsnødvendig. 4200 ungdommer mellom 16 og 25 år i vårt fylke står utenfor arbeid og utdanning.

Fylkestinget vedtok denne uka en storstilt satsing på ungdom. 21,5 millioner kroner er satt av til økt inkludering og ung deltakelse i budsjett- og økonomiplanen de neste fire årene.

Inkludering og deltakelse handler blant annet om å fange opp de som er i ferd med å droppe ut av skolen. De som ikke får læreplass. De som har valgt feil, enten skole eller linje. De som trenger en pause. Jeg har sammenlignet utenforskap med det å sitte på reservebenken. Noen sitter der fordi de har opplevd en tøff takling på banen. Andre har en trener som kanskje ikke ser potensiale. Eller kanskje de har valgt feil idrett? Noen sitter frivillig på reservebenken, andre ikke. En pause kan være nødvendig, men jo lenger du sitter på reservebenken, jo vanskeligere kan det bli å komme inn på banen igjen.

Det handler om tilrettelegging, og å se potensiale hos den enkelte. Noen trenger kanskje bare litt ekstra tid. Men alle har noe å bidra med.

Inkludering og deltakelse handler også om arbeid. Arbeid er verdiskaping, og det å ha en jobb å gå til er avgjørende for enkeltmennesket. Arbeid er en vesentlig del av et meningsfylt og sosialt liv. Næringslivet spiller altså en vesentlig rolle, og er også en arena for mestring og inkludering. Rema 1000 på Teie med Anders i spissen, som fikk Dere trengs-prisen fra NAV i sommer, er et godt eksempel på det.

Andre kan finne veien tilbake til fellesskapet via frivilligheten. Som f.eks via Rocket Man som er et prosjekt av ungdom og for ungdom. Tilknyttet idrettslaget Eidanger IL har man skapt en arena og et miljø med fokus på trygghet, mestring og inkludering. Rocket Man fanger opp unge som er i ferd med å falle utenfor på et eller annet vis. Med ungdom som aktivitetsguider, får de opplevelser som gir samhold og mestring.

Windjammer er et annet livsmestringsprogram for ungdommer i målgruppen. Windjammer er starten på en ny reise for unge mennesker som søker nye muligheter i livet, en reise som blant annet består av 4 uker til sjøs med skipet Christian Radich. Forrige skoleår fikk 33 ungdommer delta på seilas, lære, mestre og knytte vennskap. Rapporter fra ungdommene som har vært med, forteller oss at dette handler om livsmestring i praksis.

Vi har lest om Marte fra Bø, som droppa ut av videregående og bestemte seg for å aldri gå på skolen igjen. Etter å ha fått hjelp fra Helen i prosjektet Back to school, gikk hun ut med toppkarakterer, og planlegger nå videre studier. Etter å ha møtt Helen og hennes kolleger, og fått høre hvordan de jobber med ungdommene, så forstår jeg hvorfor de har så gode resultater i sitt prosjekt.

Den samme opplevelsen fikk jeg da jeg ble presentert for Mulighetshuset i Sandefjord, et samarbeidsprosjekt mellom NAV og kommunen. Dette bygger på modellen til Xit, et prosjekt som siden oppstarten i 2017 har sørget for at 250 ungdommer har kommet ut i jobb eller utdanning. Ved hjelp av avklaring, kartlegging og arbeidsrettet innsats, et solid nettverk og fantastiske veiledere, sørger de for å gi ungdommene tilhørighet, mestring, motivasjon og stabilitet, og trygghet til å klare seg videre.

Det gjorde også inntrykk å lese historien til Thale som sa at det å droppe ut av skolen, var det smarteste hun hadde gjort. Men hun sa også at oppfølgingstjenesten i Larvik, ga henne livet tilbake. Og Nikolas som droppa ut flere ganger, men oppfølgingstjenesten som aldri ga han opp. Eller Mathias på 17 år som helst bare ville jobbe, og som fikk den hjelpa han trengte fra oppfølgingstjenesten.

Vi har mange eksempler på gode tilbud rundt om i fylket vårt, med ulik organisering, finansiering og ulike navn. Fellesnevneren er mestring, tilhørighet og inkludering.

Med alle de gode kreftene i samfunnet vårt, så skulle det bare mangle at fylkeskommunen stiller opp med penger. Sammen med blant annet kommunene, NAV og Statsforvalteren.

En slik satsing er samfunnsøkonomisk klok, men verdien for hvert enkelt menneske som kommer seg inn i fellesskapet igjen – kan ikke måles i penger.