Sara og Frøya trår til på vegne av mange: – Vi får lov til å bestemme, og vi ser resultater!

Situasjonen i deler av ungdomsmiljøet i Horten krever tiltak. Nyvalgt leder og nestleder i ungdomsrådet mener forebyggende arbeid er helt nødvendig.