Vi kan selvsagt velge å tolke hverandre i verste mening slik Utdanningsforbundet gjør, men det kommer lite godt ut av det.

Les innlegget fra Utdanningsforbundet her

Hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Beate Lund, kommer i et leserbrev med alvorlige karakteristikker mot oss som i Gjengangeren forrige uke gjentok budskapet om at den nye barnehagen i Åsgårdstrand bør etableres som en privat barnehage. Gjennom et samarbeid med kommunen kan den nye barnehagen være rent bygningsmessig en del av byens nye allaktivitetshus. Et offentlig-privat samarbeid vil i våre øyne gi gode synergieffekter til lokalsamfunnet, og være bedre for kommunens økonomi.

Utdanningsforbundet påstår at vi, og Svendsrud spesielt, angriper de kommunale barnehagene. Dette er direkte feil. De kommunale barnehagene gjør en fantastisk jobb for barn i Horten kommune, med dedikerte og dyktige ansatte. Dette er på lik linje med de private barnehagene. Vi i Høyre, FrP og KrF har med vårt forslag ikke kommet med et angrep, men et konkret forslag på hvordan vi skal løse en økonomisk floke.

Når vi siteres på at et samarbeid med en privat aktør kan skape en «… billigere barnehage som er like bra, om ikke bedre (…)» handler det om vår tro på at vi sammen kan gjøre hverandre bedre. Ikke at noen barnehager i dag er dårlige på grunn av sin driftsform.

Vi tror at det er lite hensiktsmessig å tolke hverandre i verste mening, slik Utdanningsforbundet gjør når de kommenterer vårt innspill til løsning for Åsgårdstrands barnehage- og allaktivitetshus. Vi ønsker ikke annet enn de beste løsningene for Hortensbarnehagen, og vi tror på et samspill mellom offentlige og private aktører.

Agenda Kaupang konkluderer i rapporten «Forskjellen på hvor mye private og kommunale barnehageplasser koster det offentlige» (2018) med at «Samlet sett viser beregningene at det offentlige har spart rundt 2,3 milliarder hvert år ved å benytte private barnehager i stedet for kun kommunale.» Betyr det at de spares til fant? Nei. Lønns- og arbeidsvilkårene i private barnehager er for mer enn 95 prosent av de ansatte regulert i en tariffavtale som er framforhandlet og anbefalt av de ansattes organisasjoner.

Vi respekterer selvsagt at det er ulike politiske meninger om offentlige og private aktører, men det kommer ingenting godt ut av å tillegge hverandre intensjoner vi ikke har.

Derfor ønsker vi å presisere følgende: H, FrP og KrF ønsker det beste for alle barn i hele Horten kommune, og vi tror på løsninger gjennom samarbeid mellom private og offentlige aktører. I noen tilfeller, slik som i Åsgårdstrand, tror vi at kommunen delvis kan spare penger på bygningskostnadene av nytt bygg.

Og for øvrig er vi stolte av den jobben de ansatte gjør i alle barnehager i Horten, både de kommunale og private.