Maritim næring er mannsdominert. I dag har næringen rundt 15 prosent kvinner i landbaserte stillinger, og kun sju prosent kvinner som jobber på sjøen. Det skriver NHO i en pressemelding.

Les også (+): Politiet ber om tips

På Langgrunn

Regjeringen, ved Nærings- og fiskeridepartementet, arbeider nå med en likestillingsstrategi for maritim næring. I den forbindelse har høyskolen i Innlandet utarbeidet en rapport som peker på utfordringer for næringen. Noen utfordringer er strukturelle og tar tid å endre, andre forhold er konkrete og greit å gjøre noe med.

Medlemsrederiene i NHO Sjøfart ønsker å bidra til å bedre den maritime kjønnsstatistikken. Dermed ble alle kvinnelige ansatte i rederiene invitert til en egen samling. Den foregikk hos Redningsselskapet på Langgrunn.

Noen av funnene i høyskolerapporten ble diskutert på samlingen. Kvinner i maritim næring sier at de ønsker seg et større nettverk av kvinner og NHO ønsker å hjelpe dem med å knytte kontakter og lage en digital møteplass etter konferansen. Kvinnene deltok på en workshop for å komme med innspill til ledelsen i rederiene og til arbeidet med likestillingsstrategien, og var samlet for å bygge nettverk. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran holdt innlegg om utfordringene i næringen, og viktigheten av bedre kjønnsbalanse.

Få inn flere kvinner

Heidi Wolden, administrerende direktør i Norled kom sammen med Eirik Gjeldsvik, konsernsjef i Backe Gruppen for å si noe om hvorfor det er viktig med likestilling i arbeidslivet og hvordan selskapene arbeider med å få inn flere kvinner og ta godt vare på dem som allerede arbeider i bedriftene.

– Det er krevende å rekruttere til stillinger i alle kategorier på sjøen, og da kan vi ikke fortsette å rekruttere fra halve befolkningen, sier fagsjef næringspolitikk og kompetanse i NHO Sjøfart Evelyn Blom-Dahl.

Les også (+): Vigdis og Elisabeth har den geniale smykkeideen: – Tenk at det er laget i Horten!

– Vi ønsker at flere kvinner søker seg til maritim næring, og de som velger oss skal vi ta godt vare på. Det arbeides også for å få flere kvinner inn i styrer og ledende stillinger.

Det er mange spennende muligheter på sjøen, legger Blom-Dahl til. Hun oppfordrer til å sjekke ut maritime fag. Dette er fag som passer godt til den som er eventyrlysten og opptatt av miljø og teknologi.