Gå til sidens hovedinnhold

Samarbeid om arven

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Takk til redaktør T. Lorentzen for interessant leder og nyttige spørsmål.

Før vi ser nærmere på hvordan det kan etableres et samarbeid for å få Kihlesamlingen integrert i et museumsfaglig miljø, vil vi komme med noen sentrale premisser og historiske fakta. Til slutt våre anvisninger om veien videre.

Hvorfor skal naboen få overta vår arv?

Premisser

Horten kommune overdro i 1968 Apenesgården til Horten Kunstforening. Fra 1970 -tallet har foreningen tatt en rekke initiativ for å få til et forpliktende finansielt og strategisk samarbeid med kommunen.

Kihle-Stiftelsen ble etablert i 1990 av Harald Kihle og Horten Kunstforening. Stiftelsens formål er å stille ut og formidle kunnskap til allmenheten om Harald Kihles billedkunst og det som naturlig hører til (§ 1 i vedtektene for stiftelsen). Stiftelsen har en evigvarende eksklusiv, vederlagsfri rett til å disponere en nærmere angitt del av galleribygningen, som tilhører Horten Kunstforening, til permanent utstilling og lagring av stiftelsens eiendeler. Det betyr at Horten kunstforening er forpliktet til å sørge for daglig drift av galleriet og til å holde galleriet i bygningsmessig stand.

Noen historiske fakta

I begynnelsen av desember 2010 ble det avholdt et møte i Vestfold fylkeskommune hvor temaet var «Bevaring av Harald Kihles kunst». Sentrale aktører fra fylkeskommunen, kommunen, Vestfoldmuseene IKS, Kihlestiftelsen og Horten kunstforening deltok på møtet. I fylkeskommunens arkiver finnes det ingen spor som viser om og hvordan saken er forsøkt fulgt opp.

Den siste utstillingen av Kihles kunst ble gjennomført på Haugar kunstmuseum i 2005. Ingen etterspørsel i Horten og Vestfold etter kunnskap om Harald Kihle og hans kunst etter dette. Initiativ for å «løfte kunsten opp av kjelleren» for å gjøre den mer kjent har vært en mangelvare.

Harald Kihle var opptatt av å male «Det skjulte Telemark». Skoleåret 2019/2020 prøvde styret i Kihle-Stiftelsen å skape oppmerksomhet om Harald Kihle og hans kunst ved å invitere til et dagsseminar om å «Gjøre det skjulte synlig». Vi greide ikke å skaffe ekstern finansiering.


Samarbeid om arven

Det mest sannsynlig alternativ i dag er at det museumsfaglige ansvaret for fag, drifts- og vedlikeholdsoppgaver for Kihlesamlingen overføres til Vest-Telemark Museum (VTM). I tilknytning til slik overføring er det to faktorer som vil styrke tilknytningen til Horten:

  • En fortsatt utstilling i Kihlegalleriet og formidling av Kihles kunst, blir regulert i en egen avtale mellom VTM og Horten Kunstforening.
  • Styret i Kihle- Stiftelsen er eier av samlingen og er eierstyret for samlingen.

Dette er en relevant løsning fordi Harald Kihles kunst og materiale er fra Telemark. VTM drifter og forvalter allerede 11 lokasjoner og 13 stiftelser. De har dermed lang erfaring med denne organisasjonsformen. VTM har også allerede en større Kihlesamling, i hovedsak presentert på Vinje Biletgalleri, samt en stor litografisamling. Forutsetningen for å gjøre Kihles kunst mer nasjonalt tilgjengelige for forskere, studenter, byråkrater og kulturhistorikere, er tilknytning til en museal sammenheng.

VTM- alternativet viser hvorfor Kihlestiftelsen mener det er «mer relevant å sende bildene til Eidsborg enn å jobbe for en lokal løsning».

Hvis ikke VTM-alternativet blir tilstrekkelig finansiert, vil Kihle- Stiftelsen undersøke andre mulige løsninger. Horten kommune og Vestfoldmuseene er da naturlige samarbeidspartnere. Kommunens politikere har allerede vedtatt at kommunen bør etablere en dialog med Vestfoldmuseene om saken.

I løpet av høsten får vi svar på om VTM løsningen kan bli realisert eller om Kihle-Stiftelsen må se seg om etter en annen løsning.

Økonomi og strategi

Redaktørens sluttkommentar om at det er behov for «både økonomisk og praktisk hjelp fra politikere, det offentlige og private givere i det videre arbeidet» gir håp og framtidstro.

Vi har vist at både Horten Kunstforening og Kihle-Stiftelsen har arbeidet lenge og grundig med å skaffe eksterne midler til våre virksomheter.

Kunstforeningen ønsker å ta i bruk Sidebygningen/Kunstnerboligen ved å få satt 2.etg og kjeller i stand og få installert minikjøkken og toalett i 1.etg. Intensjonen er å få etablert en liten leilighet, arbeidsplass og atelier for kunstnere og kulturarbeidere. Horten kunstforening har p.t. ikke kapital til å få gjort noe med ideen. Så langt har Horten kunstforening bare hatt midler til å renovere 1. etasje slik at også dette arealet kan benyttes til utstillinger.

Vi foreslår at Horten kommune og Horten Kunstforening nå utarbeider en strategi og et budsjett for hvordan Apenesgården kan bli et kultursenter. Bygningsmassen må ivaretas. Driftsmidler stilles til disposisjon. Profil og merkevare utvikles. Stedet bør bli en kulturell møteplass for byens befolkning og ikke minst for beboerne på Apenes.

På denne måten blir det et samarbeid om å ta vare på arven etter Harald Kihle. For uansett hvor Kihlesamlingen flytter, vil det alltid være konkrete fotavtrykk og avleiringer etter Kihles kunst på Kihlegalleriet. Det skal fortsatt bli vist kunst av Harald Kihle i galleriet vårt.

Kommentarer til denne saken