Det har vært og fortsatt er, et godt sportslig samarbeid på flere alderstrinn de siste årene mellom Borre Håndball og Falk Håndball. Det startet for 3 år siden med J2004 og J2005, hvor J2006 og J2007 har fulgt etter.

Samarbeid skyldes først og fremst at noen spillere slutter som gjør at lag i verste fall legges ned, men med samarbeid bevares det håndballag i byen og spillere slipper å oppsøke andre klubber på utsiden av Horten.

Med dette konseptet får man en mye større treningsgruppe og mulighet til å melde på 2 lag på forskjellige nivåer som gir et bredt og bedre sportslig tilbud for alle. Dette gir også større mulighet til å hospitere oppover med de eldre, uansett klubb man tilhører, mtp utvikling for de som ønsker seg en større utfordring. Spillerne forholder seg til sine klubber da man kan sette sammen lag fra begge klubber og danne et sammensatt lag som Borre/Falk og Falk/Borre.

Med det gode samarbeidet har mange av jentene et mål om å spille senior håndball og forrige uke debuterte 3 jenter ifm en treningskamp fra Borre/Falk samarbeidet på Falk’s damelag som spiller i 3. divisjon. Hadde det ikke vært et samarbeid kan det hende at jentene ikke hadde spilt håndball i Horten eller utviklet seg til å debutere på damelaget.