I januar i år fikk vi som naboer varsel om ny søknad med formål hotell / overnatting. Fordi varselet var uklart sendte jeg forespørsel til Norconsult for å være sikker på at det ikke var blandet inn leiligheter under dette begrepet. Det fikk jeg klart svar på, og det ble også bekreftet i Gjengangeren av K. Røed at det kun var snakk om en hotellvariant i tråd med reguleringsplanen.

Les mer om saken (+):

Nå blir det omkamp: Ønsker boliger på Gamlehorten gjestegård

Ber kommunedirektøren behandle den spesielle byggesaken: – Vi må unngå spekulasjoner om rolleblanding og samrøre

Når jeg nå registrerer at saken kommer opp på nytt er jeg igjen usikker på hva som skal opp til behandling. Det foreligger en rapport fra Norconsult som problematiserer forskriftskrav og ikke er løsningsorientert. Kulturarv sier seg negativ til inngrepene som er «aktuelle», og det går igjen mot en form for leilighetsbygg? Om det gjør det mener jeg innholdet er vesentlig endret og at det kan kreves ny varsling av alle naboer.

Samtidig er det like uklart for meg om det er den nevnte søknaden eller en ny runde regulering som kommer til behandling med rekordfart før sommeren. Reguleringssaken ble trukket tilbake for ett år siden fordi søkerne innså at svaret ikke ville gå deres vei. Skal man igjen med kommunens støtte kjøre denne saken videre. Etter min oppfatning bør all støyen og forvirringen og mulig endring av innholdet i reguleringen på nytt, føre til at planen må legges ut på ny høringsrunde!

Jeg sitter fortsatt også i styret for Fortidsminneforeningen i Vestfold, som i april i fjor sendte inn en omfattende protest til plansaken. Denne står fortsatt ved lag. Den er ikke besvart og behandlingstiden i mai i fjor ga den ikke mange muligheter for å påvirke noe som helst. Fortidsminneforeningen har prøvd å si at det finnes mange eksempler på at denne typen gårdsanlegg kan brukes til mange formål, også overnatting, og at det er dette man bør studere framfor å gruble over vanskelige brannforskrifter. Hvordan andre har løst dette burde være av interesse, men da må saken få mer tid og det må være klare formål i tråd med reguleringen fra 2016.

Jeg vil også nevne at kommunen nå har lagt ut kommuneplanens samfunnsdel hvor det igjen (i tillegg til kulturplanen og flere delplaner) pekes på hvor viktig Karljohansvern er for Hortens framtid. KJV er ett av våre 3 nasjonalt viktige kulturminner og gir byen etterlengtet attraktivitet.

Gamle Horten Gjestegård er selve arnestedet for byens og marinens opprinnelse. Karljohansvern mangler åpenbart et sted folk kan søke seg fram til og besøke, få informasjon og en grei mulighet for matservering. Som nabo møter vi stadig forvirrede turister som lurer på om det er noe sted de kan henvende seg, og til og med overnatte.

Men først en forsvarlig saksgang om stedet – ikke om søkerne.

Nabovarsel imøtesees!