Kommunen trenger mer plass – nå blir det brakker på Rustadbrygga

Driftavdelingen har ikke nok plass til de ansatte.