– Lager tittehull i døra så de ansatte kan se beboeren

Sikkerheten for de ansatte i enheten for rus og psykiatri skal bli bedre. Nye tittehull i dørene inn til beboerne og to ansatte på natt med øyeblikkelig virkning skal gi en tryggere arbeidsøkt.