Jeg har lært et nytt begrep – «Rosa kompetanse». Det er Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) som ønsker å formidle kunnskap om dette temaet. Rosa kompetanse har siden 2006 holdt kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell legning og inkluderende praksis. Det er utarbeidet undervisningsopplegg fra barnehagenivå og oppover.

I Aschehougs lærebok i samfunnsfag for 5. trinn står det: «Hvordan kroppen din ser ut og hvilket kjønn man har, trenger ikke alltid henge sammen. Det er faktisk ingen andre enn du selv som kan vite hvilket kjønn du er».

Javel! Men er det klokt å introdusere (små) barn for denne problematikken?

Barn burde vel først og fremst få lov til å være barn? Derfor er det kanskje ikke så rart at endel foreldre protesterer i Foreldreopprop 2022: «Vern våre barn og barnebarn mot kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skoler».

FRI og Pride er på mange måter to sider av samme sak. Kanskje noe å tenke på for dem som ikke er helt klar over hva regnbueflagget faktisk også representerer?