Ronnie skal gjøre noe helt spesielt med «stamtreet» til Knut

Dette er egentlig to historier smeltet sammen til én; den ene om gitaristen og gitarbyggeren – den andre om noen planker fra Sør-Amerika.