Det er Pride-måned og det markeres også i Horten. Selv om man ikke kan møtes som ønskelig er ikke Pride avlyst. En pandemi stopper ikke engasjementet, men det stopper heller ikke undertrykking.

Pride er både en fest, og en protest. Rødt jobber for et samfunn hvor alle mennesker er fri til å leve ut sin seksualitet. Alle må ha like muligheter for å leve et godt og fritt liv. Statistikkene viser dessverre at skeive som gruppe fremdeles har dårligere levekår enn resten av befolkningen. Det gjør også at denne gruppen har reduserte muligheter for å oppleve denne muligheten. For Rødt er derfor det å stille politiske krav som hever levekårene for denne gruppa en del av kampen mot Forskjell-Norge.

Vi har kommet langt med tanke på rettigheter, men mye gjenstår, ikke minst når det kommer til holdninger. Likestilling har aldri kommet av seg selv, og som parti har vi en stolt tradisjon for å kjempe for nettopp denne.

For Rødt er det helt naturlig å støtte Horten Pride både økonomisk og politisk. Vi ønsker alle til lykke med årets markering og i den videre kampen for like rettigheter for alle. Fest og protest må gå hånd i hånd.