Ved årets stortingsvalg går Arbeiderpartiet til valg på et program som bygger på både røde og grønne visjoner. Det handler om klima, arbeidsplasser, jordvern og en sterk velferdsstat. Programmet gjenspeiler partiets stolteste historiske tradisjoner.

Det begynte med jordbruksprogrammet partiet vedtok i 1902. Kravet om rettferdigfordeling av jord la grunnlaget for at norske småbrukere begynte å stemme Arbeiderpartiet. Partiet ble et parti for både industri og landbruk. Det fortsatte på1930-tallet. Et sterkt kriseprogram og slagordet by og land - hand i hand ga partiet økt tillit, også på landsbygda. Det endte med regjeringsmakt i 1935, og Quislingshøyreradikale parti Nasjonal Samling ble gjort til en sekt.

Etter krigen førte Einar Gerhardsens regjering en offensiv politikk for velferdsstaten, arbeidsplasser og rettferdig fordeling. På 1960-tallet kunne barn av arbeiderklassen ta videregående utdanning.

I dag øker de sosiale forskjellene igjen, og grønne verdier er under press. Ungdom verden over protesterer mot klimakrisen. For Arbeiderpartiet vil en rettferdig klimapolitikk være rammen for all annen politikk. Sosialdemokratiske styringsverktøy skal sikre rettferdig fordeling, grønn omstilling og nye arbeidsplasser:

Nye arbeidsplasser. Alle som kan og vil jobbe, fortjener muligheten for det. De skal møte en aktiv stat som trår til med kapital, støtter ny teknologi og bruker statligeierskap til å skape nye arbeidsplasser.

En sterkere velferdsstat. Arbeiderpartiet vil styrke fellesskapets helse- og omsorgstjenester, og sier nei til privatisering og økte klasseskiller.

En aktiv klimapolitikk. Aktivt statlig eierskap skal utvikle ny, klimavennlig industri. Karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, grønn skipsfart og batteriteknologi er eksempler på tiltak for en bærekraftig klimapolitikk og nye arbeidsplasser.

Et sterkt jordvern, med økte statlige tilskudd til investering i jord.

Vennlig hilsen.