Da Røde Kors Norge forsto at 30 millioner mennesker, deriblant 1,5 millioner barn, risikerer å død av sult, måttede reagere.

– Vi har satt i gang en innsamlingsaksjon lørdag førstkommende, 16. september. Da skal vi ut i Horten, der hvor folk er, med våre bøsser. Vi vil være rundt i byen og satser på at folk tar godt imot oss og gir til formålet, sier Trond Viggo Mora, leder av Røde Kors Horten.

LES OGSÅ: Satte i gang stor redningsaksjon etter at personer havnet i vannet – det var ingen dramatikk mener deltakerne

Gjør noe!

– Det er jeg helt enig i. Etter at vi akkurat har hatt en valgkamp hvor vi har diskutert småting, må vi kunne løfte blikket og se ut i den store verden. Vi må ta til oss det som skjer der ute, sier ordfører Are Karlsen og legger til:

Vi bør se at det store flertallet av oss egentlig har det veldig godt, og at vi kan gjøre noe med den krisen som skjer i Afrika. Selv om den i vår hektiske medieverden synes å ha blitt glemt, eller i hvert fall utenfor rampelyset, kan vi gjøre vårt til å hjelpe og bidra, sier ordføreren.

Det nytter

– Det er hva vi håper på også. For det skal folk vite; En aksjon i regi av Røde Kors er en garanti for at pengene og hjelpen kommer fram dit den skal. Vi har et velfungerende system hele veien fra innsamling til hjelpested.

– Pengene som blir samlet inn her i Horten og resten av landet på lørdag vil om ikke lenge materialiserer seg i brønnboring og hjelpeprosjekt i katastrofeområdene i regi av Internasjonale Røde Kors, sier Mora.

Røde Kors-lederen forteller at det er et skrikende hjelp behov for hjelp der Røde Kors allerede er, og hvor flere millioner har fått hjelp fra Røde Kors-nettverket.

LES OGSÅ: Fortsatt aktiv – Drar til Sri Lanka

10 millioner kr

– Men det er fortsatt rundt 30 millioner i Somalia, i Sør-Sudan, i Jemen, i Kenya og i Nordøst-Nigeria som trenger vår bistand og hjelp. Katastrofen i Etiopia hvor det i øyeblikket er 8,5 millioner mennesker som er i behov av livreddende assistanse har de lokale myndighetene, FN og andre tatt tak i.

– Dermed kan vi her i Norge konsentrere oss på de andre, sier Trond Viggo Mora og forteller at målet er å samle inn ti millioner kroner nå på lørdag.

– Det gjør ikke noe om det blir mer. Behovet for hjelp er skrikende. Vi håper mange bidrar i bøssene våre på lørdag, sier han.

Ikke konkurranse

– Når behovet for både hjelp og penger er stort, hadde det vel vært bedre å gå dør til dør, Mora?

Det er TV-aksjonen som gjør det. Vi skal ikke konkurrere med UNICEF og deres innsamling 22. oktober.

–  Derfor er vi ute i Horten, på gata og ved butikker hvor folk er. Forhåpentligvis mange som vil hjelpe oss også, sier Trond Viggo Mora mens ordfører Are Karlsen nikker bifallende.

Aksjonen

* Etter å ha samlet inn 15 millioner kr i januar og bidratt med 35 mill. fra egne reserver ser Røde Kors at hjelpebehovet at behovet for nødhjelp igjen er så stort at de har satt aav lørdag 16. september til en ny innsamlingsdag.

* Målet er 10 millioner i bøssene lørdag, men de tar gjerne mer.

*  Aksjonen i Horten er allerede startet med 10.000 kr fra Horten Røde Kors.

* Aksjonen vil ikke konkurrere med TV-aksjonen 22. oktober og oppsøke folk hjemme. De satser på bøssebærere "der folk er", så du vil finne dem på gata i sentrum samt rundt butikker og varehus lørdag.