Dømt til å betale erstatning for å ha feilinformert om strandeiendom

INGEN KOMMENTAR: Fagansvarlig hos PM Tønsberg, Siri Graf Stenberg, har ikke lest dommen, og vil ikke kommentere den. Hun kan heller ikke si om den vil bli anket.

INGEN KOMMENTAR: Fagansvarlig hos PM Tønsberg, Siri Graf Stenberg, har ikke lest dommen, og vil ikke kommentere den. Hun kan heller ikke si om den vil bli anket. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

PM Tønsberg AS (Privatmegleren Tønsberg) er i Tønsberg tingrett funnet skyldig i å ha opptrådt uaktsomt, og ikke i samsvar med god meglerskikk, i forbindelse med et salgsoppdrag på Nøtterøy i 2013.

DEL

(Vestviken 24) Som følge av dette er PM Tønsberg dømt til å betale en erstatning på 576.300 kroner til selgeren av den aktuelle eiendommen. Meglerfirmaet er også dømt til å betale selgerens saksomkostninger med 150.000 kroner. I tillegg er PM dømt til å betale en mindre erstatning til eieren av naboeiendommen på Nøtterøy.

LES OGSÅ: Meglerfirma må punge ut etter feilinformasjon om luksusbolig

Fagansvarlig hos PM Tønsberg AS, Siri Graf Stenberg, har ikke lest dommen og ønsker ikke å kommentere den.

Felles strand og brygge

Den aktuelle eiendommen er en strandeiendom som inngår i et eierseksjonssameie med naboeiendommen. Av tinglyste vedtekter fremgår det at «alle fellesarealer er felles for begge seksjoner» og at begge seksjoner har «veirett og bryggerett".

Problemene oppsto da eieren av den ene seksjonen i 2013 bestemte seg for å selge.

PM Tønsberg ble engasjert til å forestå salget, og av annonsen på finn.no fremgikk det at eierformen var «Eier (Selveier)» med et tomteareal på 885 kvadratmeter. Det fremgikk videre at naboeiendommen hadde «bruksrett til strand og brygge.»

KRITIKK: - Det må som et minimum kunne forventes at megleren som fagperson har en avklart og korrekt oppfatning om hva som skal selges, og at han innretter markedsføringen i samsvar med det, heter det i dommen.

KRITIKK: - Det må som et minimum kunne forventes at megleren som fagperson har en avklart og korrekt oppfatning om hva som skal selges, og at han innretter markedsføringen i samsvar med det, heter det i dommen. Foto:

I etterkant av visning ble det lagt inn bud på 6,4 millioner kroner. Budgiver tok forbehold om at det kunne tinglyses at eiendommen hadde tomt helt ned til vannet.

LES OGSÅ: Husdrømmen ble mareritt

Budet ble akseptert og det ble skrevet kontrakt mellom selger og budgiver. Men i følge rettsdokumentene uten at forbeholdet var klargjort for selger, og akseptert av eieren av den andre seksjonen. Hun har tvert imot skrevet i en epost til megleren at det "hele tiden har vært gjort klart at strandsonen er felleseie."

Uklarhetene i forbindelse med salgsprosessen førte til en rettslig strid mellom selger og kjøper, først i tingretten, og deretter i Agder lagmannsrett. Lagmannsretten kom i 2016 til at det ikke forelå en bindende avtale mellom dem om salg/kjøp.

I etterkant anla selgeren og naboen søksmål overfor PM Tønsberg AS hvor det ble krevd erstatning for økonomisk tap som følge av hvordan megleroppdraget var håndtert.

Unøyaktig og misvisende

Tønsberg tingrett bemerker i dommen at PMs markedsføring av eiendommen var unøyaktig og misvisende.

Etter rettens oppfatning har ikke megleren utført oppdraget i samsvar med hva som med rimelighet kunne forventes av ham.

Han har blant annet feilaktig gitt inntrykk av at selgeren var eier av stranden, når det faktiske forhold var at stranden var felleseie mellom de to seksjonene.

– Det må som et minimum kunne forventes at megleren som fagperson har en avklart og korrekt oppfatning om hva som skal selges, og at han innretter markedsføringen i samsvar med det.

– Det må videre kunne forventes at megleren er pinlig nøyaktig og korrekt i beskrivelsen og omtalen av hva han selger for andre (...) I motsatt fall risikerer oppdragsgiveren å bli bundet og ansvarlig overfor kjøperen for de uriktige opplysningene, skriver retten i dommen.

Retten mener at megleren ga misvisende og uriktige opplysninger i markedsføringen av eiendommen, han tok feil om hva naboen var villig til å inngå avtale om, og han formidlet dermed gale opplysninger om dette til budgiver.

Megleren formidlet heller ikke at det var inngitt bud med forbehold.

– Og dermed ikke hva dette gikk ut på, nemlig at det i realiteten var at naboen som en tredjepart vederlagsfritt skulle avstå eiendom i strandsonen.

Retten mener det ikke er tvilsomt at meglerens uaktsomme håndtering av oppdraget har medført økonomisk tap for oppdragsgiveren.

– Megleren kan bebreides for dette og må anses å ha opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, heter det i dommen fra Tønsberg tingrett.

Artikkeltags