Frivilligheten vår er noe av det fineste vi har. Samtidig som vi trenger arbeid å leve av, trenger vi kulturtilbud som gir oss noe å leve for. Frivilligheten er helt grunnleggende for å ha et sterkt kulturliv, noe vi har gode tradisjoner for i Norge.

Likevel må vi ikke ta det for gitt. Ildsjeler som driver fotballag, kor og seniorrevyer jobber døgnet rundt, i ellers travle hverdager preget av jobb og familie. Da må samfunnet stille opp, og legge til rette for best mulig kår for kulturen.

Høyres løsning er gavekompensasjonsordningen, som Erlend Larsen løftet tidligere. En ordning som gir mer til de som allerede får støtte, men gjør lite for de som ikke har de største giverne. Dette er en svært urettferdig ordning, som ikke sikrer den brede støtten kulturlivet vårt fortjener.

Mange små lag og foreninger får ikke stor støtte fra private donorer, men skaper enorme verdier for menneskene i de lokalsamfunnene de operer i. Ordningen slår også svært skjevt ut geografisk. Blant annet har den ført til at lag og foreninger i Oslo har fått nesten ti ganger så mye som Agder, Møre og Romsdal og Trøndelag tidligere.

Dette er urettferdig. Derfor ønsker Arbeiderpartiet å heller bruke pengene på full momskompensasjon til idrett, frivillighet og kultur. Disse aktørene bidrar allerede til samfunnene våre på utallige måter, da burde staten bidra med at de får beholde 25% mer av midlene sine. Samtidig vil vi øke frifondstilskuddene og øke aktivitetsstøtten til kommunene, for å tilrettelegge til mer aktivitet for barn og unge. I tillegg vil vi sikre finansiering med en høy andel frie midler.

Dette hadde truffet lag og foreninger over hele landet, uavhengig av størrelse.

Denne uken så vi en av de største norske idrettsprestasjonene gjennom tidene. Karsten Warholm fra Ulsteinvik og Dimna IL imponerte en hel verden. Han er prakteksempelet på viktigheten av å utvikle talent over hele landet.

Arbeiderpartiet vil ha rettferdig fordeling, også i kulturpolitikken. Målet er å gi folk likeverdige muligheter uavhengig av hvem de er, og hvor de bor.