I Gjengangerens utgave av 7 februar 2022 blir vanlige lesere (igjen) vitne til et grovt overtramp, på grensen til maktmisbruk, (igjen) fra fylkesbyråkratisk hold. Igjen er Fylkets kulturarv-avdeling ute på et «korstog» i Horten kommune, denne gangen godt akkompagnert av sognepresten på Borre og kommunens ordfører.

Denne gangen rettes det kritikk mot måten «vanlige folk», i dette tilfelle Pilegrimsfelleskapet St. Jacob, blir behandlet på i forbindelse med avdukingen av milestein ved Borre kirke.

Leder av pilegrimsfelleskapet, Eivind Luthen hevder i et ramsalt innlegg i avisen, at pilegrimsfellesskapet, som har nedlagt et betydelig arbeid i reising av milesteinen, ikke var invitert til avdukingen ved Borre kirke. I den anledning er det verd å gjenta og understreke det mest sentrale av det daglig leder av pilegrimsfellesskapet, Eivind Luthens skrev i Gjengangeren og som er kjernen i hans kritikk, slik jeg forstår det:

«Men hvor var de frivillige, pilegrimene, grasrota som har initiert og arbeidet med pilegrimsveien gjennom Vestfold de siste 20 årene? De ble aldri invitert, var ikke til stede. Til stede var personer som er marginalt i arbeidet med pilegrimsveiene. Ordføreren skal ikke kritiseres».

Godt er det å registrere at vår egen forstandige ordfører ble frikjent for deltakelsen i overtrampet. Men de to gjenværende dignitærer, fylkeskommunens representant og sognepresten, stilles til ansvar. De får begge anledning til å oppklare og beklage sitt overtramp i samme utgave av Gjengangeren, men velger heller å forsøke å bortforklare det hele.

Fylkeskommunens representant forklarer mangelen på invitasjon med at det var for kaldt og at vi var i en pandemi. Makan til intetsigende svar skal en lete lenge etter. Når det gjelder kalde januardager, har folk i Norge over flere generasjoner, lært å kle på seg for å kunne være utendørs i januarmåned. Det argumentet faller derfor på sin egen urimelighet. Og hvorfor skulle det være kaldere for alle pilegrimene enn det er for fylkeskommunen, sogneprest og ordførere?

Unnskyldning nummer to der pandemien blir brukt som (bort) forklaring, er enda mer uforståelig. Smittevernreglene på det angjeldende tidspunkt var slik at det ikke burde være noen hinder for å delta utendørs i avdukingen og samtidig kunne holde nødvendig avstand og ha på munnbind.

Ifølge, leder av pilegrimene, var den ansvarlige for arrangementet sognepresten. Hans svar i den samme Gjengangeren (mandag 7 feb. 22) står heller ikke til «troende» for å bruke et religiøst uttrykk. Å vise til at dette «kun var ment for pressen», blir tynt, ja rett og slett ynkelig.

Derfor til dere som deltok og var ansvarlig: rett opp uretten før det setter varige sår.