Rekordmange korona-pasienter innlagt ved Sykehuset i Vestfold