Gå til sidens hovedinnhold

Regjeringen prøver bakdøra

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyreregjeringen er utålmodig. De sliter med å åpne dørene på vidt gap for de kommersielle aktørene, som de ønsker å slippe inn i den offentlige finansierte eldreomsorgen. Men de akter ikke å gi seg, og forsøker nå å innføre en godkjenningsmodell for fritt brukervalg.

I media blir lovforslaget omtalt som «fast track til privatisering i eldreomsorgen». Høyreregjeringen hevder at de eldre nå skal få større valgfrihet til å bestemme innholdet i hjemmetjenesten, men merk deg - lovforslaget omhandler kun valg av leverandør. Det er også verdt å merke seg at høyreregjeringen ikke med et ord nevner de ansattes lønns- og arbeidsvilkår i lovforslaget. Det er neppe en forglemmelse.

Det eldreomsorgen i Norge trenger er mer ressurser, og de ansatte fortjener større tillit, faste hele stillinger og bedre arbeidshverdager. De ansatte er vår største ressurs, og bør behandles som det.

Arbeiderpartiet vil ikke behandle våre innbyggere som trenger hjelp og omsorg som en vare. Vi tror ikke at løsningen på en bedre eldreomsorg er at våre eldre skal være et middel for å skape overskudd for finanskonserner på Wall Street, eid av noen av verdens rikeste menn (ja, det er faktisk stort sett menn). Kommersielle selskaper er i eldreomsorgen for å tjene penger.

Et velmenende råd fra oss til høyreregjeringen: Lytt til ordførerne landet rundt, som sliter med å få budsjettene til å gå opp. De fleste kommuner må nå foreta smertefulle kutt som går utover tjenestetilbudet til innbyggerne. I Arbeiderpartiets alternative budsjett har vi sørget for å plusse på, der regjeringen har trukket fra. Blant annet har vi lagt inn 300 millioner kroner til ressurskrevende tjenester, som er den summen høyreregjeringen har foreslått å kutte. I tillegg vil vi styrke kommune-Norge med 2,45 milliarder kroner. Kommunene trenger rett og slett flere penger, og kan ikke privatisere seg ut av den økonomiske krisen de nå står i.

Forsvar velferdsstaten

Programforslaget til Arbeiderpartiet er et forsvar for velferdsstaten med en tydelig front mot privatisering. Vi må bort fra markedsmekanismer og faglig standardiseringer, med kjøp og salg av helse- og omsorgstjenester og konkurranse i markedet.

Arbeiderpartiet mener de ansatte og innbyggerne er best tjent med helse- og omsorgstjenester i offentlig regi, og det er det flere grunner til. Mesteparten av utgiftene går til lønn, pensjon og god bemanning. Skal en kommersiell eier ta ut et utbytte, må det spares nettopp her. Det betyr lavere bemanning, mer bruk av ufaglærte, lavere lønn og dårligere pensjon for de ansatte.

Vi får bedre kvalitet på tjenestene i egen regi, med trygge ansatte som får erfaring, kunnskap og som engasjerer seg i jobben sin. Ikke utrygge ansatte som ikke vet hva som venter dem, om de fortsatt har jobb å gå til og hvilke lønns- og pensjonsvilkår de vil få hos en kommersiell arbeidsgiver.

Kommunene får ekstrautgifter knyttet til konkurranseutsetting og oppfølging av kommersielle aktører. Man må ha et byråkrati for å administrere disse tilbyderne. Valgfrihet i tjenestene må dreie seg om helt andre og langt viktigere forhold. Det handler om medbestemmelse i eget liv og egen hverdag. Tjenestene må utvikles i nært samarbeid med brukerne.

Res mot bunnen

Privatiseringsiveren til høyreregjeringen er høyst reell. Det stopper ikke med Vy eller fritt behandlingsvalg. De vil innføre fritt brukervalg i eldreomsorgen etter modell fra Sveriges «Lag om valfrihet». I Sverige er eldreomsorgen langt mer privatisert. I Stockholm ble 62,3 prosent av alle hjemmetjenestetimene utført av private og 50,7 prosent av alle sykehjemmene drevet av private (tall fra 2016).

Vi er ikke imot å hente erfaringer fra andre land for å finne smarte, gode og bedre måter å løse velferdstjenester på. Men det er viktig at innbyggerne våre er klar over hva «svenske tilstander» faktisk innebærer i eldreomsorgen.

I Sverige er det blitt større sosiale forskjeller i tilgang til tjenester. Oppsplitting i mange tilbydere har gitt mindre samhandling mellom tjenestene, mens de som trenger omsorgstjenester mest, trenger nettopp mer samhandling. Under koronapandemien har eldreomsorgen i Sverige fått søkelyset rettet mot seg. De kommersielle aktørene har hatt lavere personaltetthet, flere timeansatte, lavere lønninger og lavere andel av de ansatte med formell utdanning. Dette har fått fatale følger.

Det er høyst reelt å frykte at dette blir et res mot bunnen, der hele eldreomsorgen, offentlige og private, blir mer like og utsettes for et sterkt press om stadig å levere mer for pengene.

Trenger du omsorg, skal ikke størrelsen på lommeboka avgjøre hvilket tilbud du får. En av grunnverdiene i det norske samfunnet er at trygghet i alderdommen har du rett på, det skal du slippe å kjøpe.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.