Det kan være langt mellom ord og handling i politikken. Den rødgrønne regjeringens kulturminister, Anette Trettebergstuen, er ganske eplekjekk når hun skryter av at regjeringen nå gir full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Og ja, det stemmer at de legger 150 millioner på toppen av Solberg-regjeringens allerede generøse 1750 millioner, men frivilligheten går faktisk i minus om dette blir gjennomført.

Det interessante er å se på hvordan de finansierer denne bevilgningen. Taperen er faktisk frivilligheten. Tapet er faktisk betydelig større enn økningen i momskompensasjon. Dette ønsker naturlig nok verken kulturministeren eller andre fra regjeringspartiene å snakke om.

Fritidskortet som ble innført av Solberg-regjeringen, og som virkelig skulle rulles ut i 2022, får et dramatisk kutt på nesten 300 millioner. Samtidig kom beskjeden om at hele ordningen skal legges ned fra 2023. Det betyr et ytterligere kutt på over 100 millioner. Fritidskortet ble tatt godt imot både av frivilligheten og av de mange familiene som har benyttet dette for at deres barn skal kunne delta i ulike fritidsaktiviteter. En bieffekt av regjeringens budsjettendring er at de flytter makt fra den enkelte familie over til organisasjonene.

Regjeringen synes ikke 400 millioner kroner fra fritidskortet er nok å veksle inn for de 150 millionene til momskompensasjonen. Regjeringen vil også legge ned gaveforsterkningsordningen, som innbragte over 800 millioner private kroner til kultur og frivillighet i 2020. De gir seg ikke der heller! De reduserer grensen for skattefradrag for gaver til frivilligheten fra 50.000 til 25.000. En rekke organisasjoner har vært ute og sagt at dette vil resultere i en dramatisk reduksjon i private donasjoner til deres aktiviteter.

For oss i Høyre er det åpenbart at den nye regjeringen nå lurer frivilligheten trill rundt. Å måtte betale rundt 1500 millioner i tapte inntekter for å finansiere 150 millioner til full momskompensasjon er en gedigen bløff, og jeg håper frivilligheten kjenner sin besøkelsestid og roper ut før de rødgrønne vedtar dette budsjettet. Etter det er det for sent.