Ingen regjering er så kloke at de kan ignorere faglige råd. Heller ikke Støre-regjeringen.

Politireform, domstolsreform og rusreform. Fagfolkene er stort sett enige når reformtåken har lagt seg: Endringene Høyre-regjeringen sto for var nødvendige og viktige.

Det er lett å kritisere en reform, men det krever sterke ledere å stå løpet ut slik Høyre har gjort gjennom mange år med tungt arbeid for viktige reformer for folks trygghet, rettsikkerhet og menneskeverd.

Da Høyre forlot regjeringskontorene kan det virke som at den politiske ryggraden i regjeringen gjorde det samme. De rødgrønne lover reverseringer over en lav sko – i strid med faglige råd, og til inntekt for populistiske, men ukloke, politiske «seire».

Politireformen: Høyre har vært opptatt av trygghet for alle, der folk bor. Det å styrke beredskapen og sørge for et sterkt politi er et arbeid som aldri tar slutt, men noen ganger gjør man større fremskritt enn tidligere. Resultatet etter åtte år i regjering og seks år med politireform er historisk.

Derfor er det også så gledelig å se at optimismen rundt politiets nye struktur og arbeid øker:

  • «Svartmaling av politireformen og politiet kan politikerne ta et annet sted. Si Sogn og Fjordane var 2020 «best ever» for lokalpolitiet» skrev Arne Johannessen, tidligere leder av politiets fagforening, og nåværende leder for politiet i driftsenhet Sogn og Fjordane, 18. januar i år.
  • «Vi har fått bedre bemanning, bedre utstyr, fagmiljøer og teknologi til å kunne være til stede og tilgjengelig uten at man sitter inne på et kontor i hver kommune», sa leder for politiet i Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa 12. januar 2021.
  • «Som distrikts-kommune opplever vi en vanvittig forbedring i polititjenesten», sa Senterpartiets ordfører i Lyngen, Dan Håvard Johnsen, til Nationen 8. juli 2020.


Men nå, etter flere skyteepisoder på Oslos østkant, varsler justisministeren at løsningen kan være flere kontorlokaler – på tross av politimester Beate Gangås’ klare beskjed: De trenger flere politifolk, ikke flere politibygg.

Og det gjelder ikke bare i Oslo. I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at de ønsker å gjenopprette opptil 20 lensmannskontorer i hele landet, men glemmer at det altså ikke er bygg som holder folk trygge. Det er det politifolk som gjør.

Domstolsreformen: «Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å vareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur».

Slik lyder reverseringsregjeringens ord.

Til tross for advarsler fra Høyesterett, juristforbundet, dommerforeningen, domstolsadministrasjonen, alle landets førstelagmenn, sorenskrivere, flere statsadvokater, Økokrim-sjef og tidligere statssekretær (Ap) Pål Lønset – og ikke minst barneombud Inga Bejer Engh, som mener at en reversering av domstolsreformen vil svekke barns rettsikkerhet.

Dette taler for seg selv.

Rusreformen: I begynnelsen av 2021 varslet Høyre-regjeringen en lenge etterspurt rusreform, der man skulle gå fra å straffe rusmisbrukere, til å hjelpe dem. Et stort flertall blant norske fagfolk var enige om at dette ville være et riktig steg. Over 60 prosent av fagfolk i rusfeltet støttet reformen, ifølge Fagrådet.

Rusreformen kom dessverre aldri så langt at den nye regjeringen nå kunne ha reversert den. Den ble stoppet av Arbeiderpartiet i Stortinget allerede i vår. Det nevnes heller ikke noe arbeid for en ny rusreform i Hurdalsplattformen – selv om majoriteten av fagfolk i Norge mener det er nødvendig.

Etter at Støre og Vedum har higet etter makten i åtte år, er det kanskje lett å bli blendet av glansen over et statsrådskontor og blankpolerte regjeringsbiler.

Men dette er ingen unnskyldning for å ikke lytte til fagfolk. Ingen regjering er så kloke at de kan tillate seg å ignorere faglige råd. Heller ikke Støre-regjeringen.