Noen er redd for å redde Oslofjorden, og det er dessverre de som sitter med bukta og begge endene når det gjelder forvaltningen. Politikerne uansett farge er dessverre stort sett de som skal fortelle Hvermansen at det vil ta lang tid og koste mye å reparere fjorden.

Vi har sett politikere dykke i det som trolig er fjordens verste område og med bekymret mine komme opp sjokkert over det de har sett. Alle som en peker på to årsaker til at fisken er borte, for mye nitrogen på grunn av dårlig renset kloakk, og avrenning fra landbruket. At man hadde fått et helt annet og riktigere bilde ved å dykke andre steder i indre og ytre deler av fjorden ser ikke ut til å interessere. I våre områder skjønner alle som ferdes ved og på fjorden at det er levelige forhold for fisk og krepsdyr. Forholdene kan med enkle grep bli bedre og så kan man over tid forbedre både kloakkrensing og avrenning fra landbruket.

Professor i marinbiologi ved UiO Ketil Hylland sier at Oslofjorden er ikke død, og han snakker om fjorden innenfor Drøbak. Det viser tråltrekk de har gjort fire ganger i året i mange år. Faktisk ser de like mye torsk nå som for 10 år siden. Det slår beina under teorien om at for mye nitrogen og avrenning er årsaken til mindre fisk. Hvitting er det mye av.

Dessverre har man som eneste sted i landet lov til å tråle reker med åpen trål også i våre områder. Reker er sammen med brisling basisføde både for fisk og sjøfugl. Når vi effektivt fjerner begge deler blir fjorden fattig på fisk og fugl. Man tar seg råd til å videreføre en forvaltning som er ødeleggende for økonomi og økologi, og fremstiller vern som noe man tar seg råd til.

I et så tett befolket område vil vern være lønnsomt, lærerikt for folkene rundt fjorden og for andre som vil ha vern i sine områder, utmerket for folkehelsa som ellers fremheves når man verner områder på land og også ved at folk flest kan høste fra fjorden med lett redskap. I stedet lar vi noen få, stokk konservative byråkrater får gjøre som de vil på vegne av fellesskapet som eier både grunn og ressurser. Ambisjoner om 10 prosent vern i havet innen 2030 i norske farvann, og 30 prosent globalt samme år, med Støre i lederstolen, kan man se langt etter med mindre man finner områder langt til havs.

Neste gang du hører fiskeriministeren si at bunntråling har ingen innvirkning på nedgangen i fiskebestandene i Oslofjorden og Skagerak for det skyldes for mye nitrogen og avrenning fra landbruket, så send en tanke til dem som har lært han å si det.