At togtilbudet for innbyggerne i Horten ikke vil bli bedre etter at det er gjort milliardinvesteringer og store naturinngrep har vakt sterke reaksjoner, ikke minst fra ordfører Are Karlsen (Ap).

– Samlet sett vil tilbudet bli dårligere enn i dag, og det er uakseptabelt. Det kan vi ikke godta, sa ordfører Are Karlsen til Gjengangeren etter at kommunestyret hadde blitt orientert av jernbanedirektoratet.

Han varslet samtidig at kommunestyret vil se på saken, og at kommunen også ville henvende seg til sentrale aktører, som for eksempel representanter på Vestfold-benken på Stortinget.

LES OGSÅ:Utstyr for 65.000 stjålet: – Tror de gikk rett inn under gudstjenesten

– Overrasket

Karlsens partifelle, fylkestingsrepresentant Arve Høiberg, mener imidlertid at ordføreren er for sent på perrongen.

– Dette ble bestemt i juni, og det ble vi orientert om i et møte 12. mai. Der fikk vi opplysninger om hvordan togtilbudet gjennom Vestfold-byene ville bli, og fikk en mulighet til å komme med innspill før den endelige avgjørelsen ble tatt, sier Arve Høiberg, som fram til 1. oktober var leder av hovedutvalget for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Ordfører Are Karlsen deltok også på dette møtet, som fant sted på Slottsfjellmuseet i Tønsberg. Her informerte Torgeir Dalene fra Jernbanedirektoratet sentrale fylkespolitiker og Vestfold-ordførerne om hvilket togmateriell og togtilbud som er planlagt komme på Vestfoldbanen i 2025.

Det ble fortalt at togtilbudet internt i regionen i praksis vil deles i Tønsberg, og at kun togene som starter der vil betjene Horten. Noe som igjen betyr togbytte dersom man har tenkt seg til Gardermoen eller Torp. Ifølge referatet ble det også informert om at det vil bli tilnærmet samme reisetid mellom Horten og Oslo som i dag.

Bekymret

I etterkant av møtet uttrykte fylkesdirektøren i Vestfold og Telemark sin bekymring i «Regionale innspill til transporttilbudet på jernbane»:

– Vi ser at foreslåtte endring er en bedring for flertallet av reisende, men vil uttrykke bekymring for interntrafikken med tog i fylket, samt en begrenset utvikling av togtilbudet for befolkningen i Holmestrand og Horten kommuner.

Også Høiberg reagerte.

– Det var en kalddusj for oss alle. Derfor var jeg litt overrasket over at det ikke kom noen reaksjoner fra noen av Vestfold-ordførerne. Og derfor ble jeg overrasket da jeg så Are Karlsens uttalelse nå. Dette er altfor sent, nå er det allerede bestemt. Det er en uredelig framstilling at dette er ny informasjon. Dessuten mener jeg det er helt feil framgangsmåte å kontakte stortingsrepresentanter i denne saken, mener Høiberg, som selv har tatt kontakt med Flytoget.

– Det er to faktorer som avgjør rutetilbudet, nemlig tilgjengelig togmateriell og kapasiteten inn mot Oslo S. Det får ikke vestfoldbenken gjort noe med nå. Da mener jeg det er mer hensiktsmessig å gå på operatørene, sier Høiberg.

Flytoget ble i august valgt som foretrukket avtalepart for togpakken kalt Østlandet 2. Det innebærer togtransport på Skien-Eidsvoll, Drammen – Lillehammer, Konsberg-Eidsvoll, Drammen-Dal, og Asker-Kongsvinger samt Bratsbergbanen.

Tok kontakt

Ordfører Are Karlsen deler Høibergs beskrivelse av møtet, helt fram til punktet om at en avgjørelse skulle tas i juni.

– Det er helt ukjent for meg. Men jeg reagerte på den informasjonen vi fikk i møtet og sendte derfor en henvendelse til direktoratet der jeg ba dem om å holde en orientering i kommunestyret. Av ulike årsaker lot ikke det seg gjøre før sist uke, forteller Karlsen.


Han mener at fokuset nå må ligge på å endre planene, framfor å diskutere hva som ble sagt og ikke sagt i et møte i mai.

– Det er fortsatt nesten tre år fram i tid til dobbeltsporet åpner, og hvis alle bidrar er det fortsatt mulig å få til noe. Vi har vært i kontakt med flere stortingsrepresentanter, og der få vi støtte for vårt syn om at en så stor investering må gi resultater i et bedre tilbud til innbyggerne. Jeg har fortsatt tro på at det er mulig å få til en endring.