I byer og tettsteder over hele landet lever rasistiske kommentarer i beste velgående, og det starter tidlig. Barn forteller oss at det begynner allerede i barnehagen. De får høre at de likner på en «bæsj» og barn forteller at de prøver å vaske bort hudfargen sin. Selv om kommentarene ikke nødvendigvis er vondt ment, sårer de dypt.

Det er bra at barn og unge forteller, selv om det koster dem. For å ta rasisme på alvor krever det at vi voksne ikke bagatelliserer det, men at vi reagerer med en gang. Barn kan også oppleve at de ikke får bli med på leken, de får skeptiske blikk eller at de oftere blir irettesatt av voksne. Dette gjelder både på skolen, i hjemmet og på fritida. For rasismen er overhodet ikke ute av norske lekegrinder og skolegårder, og vi kan ikke bekjempe den før vi tør å erkjenne at den er der.

På skolen er skjellsord som «svarting», «Jævla nxxxr» og «kineser» vanlige, men ikke alle som bruker dem er klar over ordenes betydning og hvordan de bidrar til å diskriminere og såre andre elever. Det viser Redd Barnas rapport «Gi oss spilleregler!» som handler om språkbruk i skolen. Barn har også fortalt oss om hvordan kommentarene, fordommene og opplevelser med rasisme preger dem. Flere føler seg utrygge og utestengt fra fellesskapet.

Voksne må slå ned på rasisme. Det er ikke nok å anerkjenne barn og unges opplevelser av rasisme og gå videre. Vi voksne må ta fordommene og de rasistiske kommentarene på alvor, tørre å handle, og stå frem som tydelige antirasister når barnas rettigheter brytes. Barnekonvensjonen er svært tydelig og fastslår at alle barn har rett til et liv fri fra diskriminering på bakgrunn av blant annet etnisk opprinnelse, hudfarge eller religion.

Så hva er en antirasist? Det er en person som ikke aksepterer og som sier ifra om at ingen skal diskrimineres eller utsettes for rasisme. Vi voksne må ha kunnskapen til å kunne ta praten med barna, ta oppgjør med egne og andres fordommer og slå ned på rasismen.

Da kan vi begynne med å:

Tørre å være den som sier «nei, dette er ikke greit» og reagerer på utsagn eller en dårlig spøk som faktisk er rasistisk.

Snakke med barna om rasisme, og være bevisste de ordene vi bruker og hører.

Si ifra når vi er vitne til en rasistisk handling.

Få kunnskap om rasisme, være nysgjerrig og snakke med andre.

Ta praten i klasserommet!

Det er spesielt i skolen barn og ungdom melder ifra om rasisme, ifølge rapporten «Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun» fra Antirasistisk Senter. Den viste at én av fire opplevde rasisme, diskriminering eller urettferdig behandling 2-3 ganger hver måned eller oftere på barneskolen. Flere av barna fortalte at skolen ikke klarte å følge opp, og at lærerne var usikre på hvordan de skulle håndtere det.

Behovet er stort for mer kunnskap og samtaler i skolen om rasisme, og hvordan den kan forebygges og bekjempes. Det må være en naturlig del av arbeidet for å skape trygge skolemiljøer uten mobbing og diskriminering. Og temaet må tas opp med foreldrene så de blir med.

NRK Super og Redd Barna setter rasisme på agendaen under NRK Supers temadager 2022. Gjennom NRK Supers filmer og Redd Barnas undervisningsopplegg for lærere i barneskolen, får lærerne et verktøy for å snakke med elevene om temaet, jobbe med rasisme og få klassen til å stå opp imot rasismen i klasserommet og i skolegården.

Ved å lytte til barnas opplevelser, ta dem på alvor og slå ned på rasistiske ord og handlinger, kan vi sammen bekjempe rasismen.