Kjetil besøkte toppidrettselevene: – Du trenger ikke bli bra i alt. Vær tilfreds med å bli bra på noe

Kjetil Kristoffersen viste fram gamle lærertriks da han fikk et fullt skoleauditorium til å sitte stille og følge med torsdag morgen.