Gå til sidens hovedinnhold

Psykisk helsevern må rustes opp, ikke bygges ned!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De siste årene er det registrert mellom 500- 700 selvmord i Norge. I 2019 tok 650 mennesker sitt eget liv, det tilsvarer nesten to mennesker hver eneste dag- og det har aldri før vært så mange unge i alderen 25- 29 år som har tatt sitt eget liv.

Vi vet at psykiske lidelser kan forebygges med tidlig innsats og rask hjelp.

Derfor vil Arbeiderpartiet forebygge psykiske helseplager og gjøre det lettere å få tidlig hjelp når man sliter.

Gevinsten av å bruke ressurser på forebyggende psykisk helsearbeid, tidlig innsats og rask hjelp vil være formålstjenlig for hele samfunnet og ikke minst den enkelte og dens pårørende. Det vil i aller høyeste grad bidra til at mennesker med milde kortvarige problemer ikke utvikler alvorlige langvarige problemer.

Derfor vil også Horten Arbeiderparti styrke det forebyggende arbeidet innen psykisk helse.

Halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. Psykiske lidelser koster Norge mer enn noen annen sykdomsgruppe- 70 milliarder kroner i bare trygdeutgifter, behandlingsutgifter og sosiale utgifter. En fjerdedel av de 900 000 personer i yrkesaktiv alder står utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske plager.

De største samtaletjenestene i Norge har rapportert at de har en markant økning i antall henvendelser fra mennesker med selvmordstanker under pandemien enn før koronakrisen.

Vi vet ikke når det kommer til psykisk helse hva de langsiktige virkningene av Covid 19 vil bli.

Vi vet at det er en økning i befolkningen av psykiske helseplager som lettere depresjoner og lettere angstlidelser.

Det er viktigere enn noen gang, spesielt nå midt i en pandemi å styrke det forebyggende arbeidet innen psykisk helse.

Trine Hammer

Kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet og medlem i hovedutvalg for helse, omsorg og sosial.

Kommentarer til denne saken