Gå til sidens hovedinnhold

Psykisk helse, ungdom og årets budsjettforslag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Enhet for rus og psykisk helse er inndelt i tre team. I de to teamene som jobber mest med folk som strever med mildt, moderat strev, kriser, samt med de unge, så er det i årets budsjettforslag foreslått å redusere med tre stillinger. I tillegg er det foreslått å kutte rådgiverstillingen i enheten.

Det er sju ansatte som jobber direkte med brukere i Mottaksteam, som inkluderer Ungdomskontakten. Og det er tolv ansatte i Vekstteam. Det jobbes med mennesker med alle typer psykisk strev, med ulike tilnærminger.

Dersom kuttforslaget går gjennom, kan det innebære et dårligere og mindre fleksibelt tilbud. Ungdomskontakten ser en stadig økning i henvendelser, både fra unge selv, skolen, Nav og ikke minst fra fastlegene. Mye av problematikken er som før, men mange har tilleggsbelastninger som følge av pandemien.

Det er viktig at dere som politikere vet at det jobbes aktivt, både sosialfaglig og psykisk helsefaglig med til enhver tid ca. 60 unge voksne mellom 16 og 25 år med til dels store og komplekse utfordringer, i enheten. I løpet av ett år er kan det være 200 unge innom med korte eller lengre tjenester. Dersom det blir færre ansatte, må Ungdomskontakten antakelig redusere tilbud og tjenester til unge, og også jobbe med voksne brukere. Det blir i det hele tatt et større trykk, og forventningen om å holde ventelister nede og gi folk tilbud raskt, kan bli svekket.

Fire hele årsverk mindre sier seg selv at vil gjøre tjenesten sårbar, og nødvendige tilbud må avsluttes eller fordeles på færre.

Fellesorganisasjonen i Horten ser med forbauselse på forslaget om å kutte i psykisk helsetjeneste i en tid hvor folks psykisk helse i så stor grad berøres, både som følge av pandemien, men også generelt i et samfunn med store forskjeller.

Kommentarer til denne saken