Proviant og forurensede masser på hver sin side

På den ene siden av Dypvannskaia Kongeskipet «Norge». På den andre «Sule Viking» fra Skagen. To helt forskjellige oppdrag blir utført.