Problemer med å skaffe smittevernutstyr: – Hyttefolket er bedt om å holde seg hjemme, nå må båtfolket vise det samme ansvaret

– Nå er beredskapen ekstra sårbar, og vi ber folket om å la fritidsbåten ligge rolig. Vi har etablert en krisestab, og vi har mange oppgaver.