Gamle Horten Gård. Den omsorg myndighetene viser er at de går inn og freder, for å ivareta fellesarven. Men det slutter stort sett det der. Staten bør ta mer ansvar, for at kommuner skal kunne ha råd til å beholde kulturminner i kommunal omsorg.

Ved valg av eiendomskonsept og utvikling i privat eid kulturarv er et av de viktigste spørsmålene eierne bør stille seg. Vil det være ekskluderende for Hortens innbyggere?

Ved å velge å utvikle Gamle Horten Gård til selveierleiligheter vil det være nettopp det. Det følger et stort ansvar med å kjøpe kulturarv.

Lokale politikere som har fått tillit fra innbyggerne for å handle til det beste for lokalsamfunnet. Har ingen plikt til å fjerne eller gjøre kulturminner utilgjengelige for byens innbyggere, men de har et ansvar for å ta vare på dem.

Om politikerne sier ja til selveierleiligheter vil verdien på eiendommen øke, men eierne kan likevel velge å selge fordi det kan koste dem for mye å gjøre om, etter alle gjeldene regler.

Ved å si nei til selveierleiligheter kan eierne velge å selge til lavere verdi, men da til noen som ønsker å drive det slik som det var ment med kulturtilbud, musikk og yrende folkeliv.

Horten SV mener det siste alternativet er verdt et reelt forsøk.

Arbeiderpartiets politikere har det største ansvaret her, sier de ja til selveierleiligheter er i realiteten kulturminnet tapt for innbyggerne. Sier de nei, som ble svaret etter medlemsmøte forrige gang, er det fortsatt håp om at Gamle Horten Gård kan bevares for Hortens innbyggere.

Horten SV håper at Arbeiderpartiet tar ansvar for Hortens kulturminner og kulturarv, både for oss som bor her nå og de som kommer etter oss.