Gjennom et drøyt år har lærere og barnehagelærere stått i stormen med stadig skiftende og mer eller mindre vellykkede smittevernstiltak. Med stor fare for selv å bli smittet hver dag, har de fulgt opp. Mange har gjennom året blitt smittet selv, og mange har vært i karantene og ventekarantene mange ganger.

Dette har igjen ført til at de som er på jobb, har fått ekstra belastninger dag etter dag. Vi har mange sinte, frustrerte, redde og oppgitte medlemmer. Trafikklysmodellen har endret seg ofte og brått, og omskiftninger har vært daglig kost for de fleste. I ønske om å gi elevene og barna et godt tilbud har lærere og barnehagelærere strukket seg svært langt. Det har vært vanskelig å finne kvalifiserte vikarer, og kompensasjonsordningene har få fått nyte godt av. Forholdene for de ansatte har derfor preget tilbudet som skole og barnehage skal gi.

Men det er altså slik at de som jobber i skole og barnehage også har rett på et forsvarlig arbeidsmiljø, selv under pandemien. Når hele skoler og hele barnehager stenger ved ett tilfelle av Covid 19, forteller det mye om hvordan smittevernstiltakene i praksis fungerer. Lærere går fra klasserom til klasserom, og barnehagelærerne fra avdeling til avdeling.

Vi har selvsagt full forståelse for at utsatte grupper blir prioritert i vaksinekøen. Sånn må det være. Jobber du med barn og elever, har du nærkontakt med svært mange hver dag. Vi mener derfor at lærere og barnehagelærere, som er svært utsatt for smitte, bør være de neste i vaksinekøen. Hvis skoler og barnehager skal klare å gi et tilbud til barn og elever, må de ansatte være friske. Dette vil gi et mer forutsigbart tilbud, og det vil gi noe hjelp i en situasjon med til dels svært kritikkverdig arbeidsmiljø for mange ansatte i skole og barnehage. Mange i samfunnet tar i disse dager til orde for at nettopp lærere og barnehagelærere må prioriteres i vaksinekøen, og blant annet er dette noe FHI vurderer nå.

Ja, takk!