Gå til sidens hovedinnhold

Prestegården skifter eier: – Glad for at denne avklaringen kommer nå

Borre prestegård er en av boligene som skal overføres fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til Den norske kirke.

I alt er det mer enn 145 presteboliger og 193 tomter som overføres, og den ærverdige gården på Borre er blant disse.

Les også: Har ventet i flere år: – Endelig blir denne kirken brannsikret

– Den norske kirke er glad for at denne avklaringen kommer nå. Det er mange lokalsamfunn som har ventet på avgjørelsen av om deres prestegård skal eies av kirken eller staten, forteller direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet.

Ulike vurderinger

– Det har vært uenighet om en del eiendommer fordi Den norske kirke og OVF har gjort ulike vurderinger i forhandlingene. Kirken ønsker å fortelle prestegårdshistorien som en viktig del av kirke- og kulturhistorien lokalt. Derfor er det viktig at vi også får en avklaring på de siste eiendommene, sier kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen.

Stortinget har vedtatt noen prinsipper for fordelingen og lagt til grunn at staten og Den norske kirke skal være likeverdige parter i prosessen om å avklare hvilke eiendommer kirken skal overta.

Les også: En åpen dør var nok til å øke besøkstallet: – Mange har satt pris på muligheten

Regjeringen har avgjort overtakelsen. Dermed gjenstår det kun for staten og kirken å bli enige om fordeling av 18 eiendommer i Opplysningsvesenets fond (OVF).

Eiendom og finans

Opplysningsvesenets fond (OVF) er et norsk geistlig fond som eier eiendommer og finanskapital, finner vi ut via OVF og Wikipedia. Fondet er en stor grunneier og er blant annet eier av mange prestegårder, presteboliger, festetomter og store skogarealer.

Eiendomsretten til fondet vært lenge vært omstridt. Noen har hevdet at det er den norske stat som eier fondet, andre at det er Den norske kirke er eier.

Per i dag eier OVF i overkant av 300 prestegårder, og er en av landets største grunneiere. I mange år har det vært uklart hvem som egentlig eier fondet. Etter at Kirken ble skilt fra staten i 2017 ble spørsmålet på ny aktualisert, og Stortinget bestemte i fjor vår enstemmig at Kirken skal overta eiendommer av særlig kirkelig betydning. Etter denne fradelingen vil OVF bli et rent statlig fond.

Laftet tømmerbygning

Borre prestegård ligger svært vakkert til, like nordøst for Borre kirke og har tradisjoner tilbake til før-reformatorisk tid. Den nåværende Hovedbygningen er en toetasjes laftet tømmerbygning som antagelig ble oppført i sogneprest Søren Sigvardts tid, rundt 1769-70. Forpakterboligen ligger som en sidebygning på tunet og skal være fra samme periode, ifølge OVF.

Les også: Derfor skifter dette bygget farge: – Jeg ser stadig folk på utsiden her som stopper opp og fotograferer

Tunet på Borre prestegård ligger innenfor det 400 kvadratmeter store området ved Borrehaugene som ble fredet i 1990. Området, kirken og prestegården ligger på er et av de viktigste arkeologiske områdene i landet.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.