Da Stiftelsen Vilde, høsten 2008, ga sin vurdering av Trude Lobbens evner som mor til barnevernet, var det ikke personalet ved stiftelsen som tok beslutningen om at sønnen skulle plasseres i fosterhjem.

Strasbourg-dommen mot Norge går på brudd på menneskerettigheten «Retten til et familieliv», og dreier seg om at staten gjennom flere rettsinstanser tillot at gutten senere ble tvangsadoptert til fosterforeldrene, mot morens vilje og til tross for at besteforeldrene hadde gitt uttrykk for at de kunne være fosterforeldre.

Strasbourg-dommen: – Det er flere slike saker. Jeg har oversikt over tre, men jeg tror det er flere