Positiv til dialog – men står fortsatt på sitt

Niklas Cederby har spurt om ordføreren vil gå i dialog med grunneier av Semb hovedgård. Are Karlsen er positiv til dialog, men holder på sitt syn om bygging innenfor markagrensa.