Gå til sidens hovedinnhold

– Portforbud er det motsatte av dyrevelferd

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mattilsynet opererer ut fra en teori om at fugleinfluensa kan smitte fra villfugler til utegående tamfugler, som igjen kan smitte innendør kommersielle besetninger. Dette er begrunnelsen for portforbud. Dokumentasjon fra andre land tyder imidlertid på en annen smittevei.

I 2006 begynte det nigerianske utbruddet av fugleinfluensa på en fabrikkgård i Kaduna i Nigeria. Denne gården importerte uregulerte rugeegg fra et allerede infisert land - Tyrkia. Viruset spredte seg til 30 andre fabrikkgårder i Nigeria, og deretter raskt til nabohageflokker.

I Laos skjedde 42 av de 45 utbruddene av fugleinfluensa våren 2004 på fabrikker, og 38 var i hovedstaden Vientiane. Laos mottar leveranser fra klekkerier i Thailand, som på den tiden hadde utbrudd av fugleinfluensa. De eneste tilfellene av fugleinfluensa som oppstod i Laos blant tamfugler i bakgårder, som utgjør over 90 prosent av landets totale fjørfeproduksjon, var rundt fabrikkgårder.

England hadde sitt første utbrudd av H5N1 på en kalkunfarm med 160 000 fugler og et kjøttforedlingsanlegg. Infisert kalkunkjøtt importert fra selskapets fabrikkanlegg i Ungarn antas å være kilden til sykdommen, ifølge britiske myndigheter.

Lokale myndigheter i India mener at høypatogen fugleinfluensa spredte seg fra en fabrikkgård som eies av landets største fjørfefirma, Venkateshwara Hatcheries.

Villfugler og bakgårdshøns fikk skylden for utbrudd av fugleinfluensa i Tyrkia i 2006. Resultatet var et midlertidig forbud mot utegående tamfugler. Senere viste det seg at utbruddsstedene var tett forbundet med fjørfeindustrien, og at ingen villfugl hadde testet positivt. FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) har erkjent at fjørfehandelen spredte H5N1 i Tyrkia. Det er stor overvekt av utbrudd i innendørs lukka besetninger, både i EU og USA. Alt tyder på at smitten følger handelsrutene og får innpass i lukka anlegg gjennom handel med egg, kyllinger, fôr og andre fjørfeprodukter. Likevel vil ikke Mattilsynet høre, men fortsetter å hevde at portforbud er det beste tiltaket mot fugleinfluensa. Når det ikke kan fremlegges dokumentasjon på en slik påstand, faller den faglige begrunnelsen for portforbud bort.

Fugleinfluensa har eksistert fredelig mellom villfugler og tamfugler i hundrevis av år. Det er i de tettpakka flokkene innendørs med tusenvis av genetisk like fugler at ufarlige fuglevirus kan mutere og bli høypatogene, og det er i disse miljøene fugleinfluensa er et problem og gir høy dødelighet. Hvis Mattilsynet har fokus på dyrevelferd og god dyrehelse er et godt levemiljø helt vesentlig. Det er ingen løsning å tvinge flere fugler inn under trange forhold, og med stadige portforbud presse bort småskala fjørfehold og dermed bane vei for mer stordrift.

Tamfuglene på store deler av Østlandet har mistet våren og det meste av sommeren. Der fuglene ikke har tilgang til luftegård med tak står de mange steder innesperret, fratatt sol, frisk luft, frihet og gleder, og det helt unødig. Dette er det motsatte av god dyrevelferd - det er direkte dyreplageri.

Kommentarer til denne saken