Jeg regner med at det ikke er bare meg som virkelig ble forbauset når vi på side to i Gjengangeren den 08. januar 2021 leste at Høyres representanter Stian Hauenschild og Niklas Cederby ville flytte det helt nyoppussete biblioteket ned til det planlagte Portalbygget i havneområdet.

Les saken her (+)

Høyre vil med andre ord forbarme seg over utbyggerne som ennå ikke har lykkes å finne leietakere og dermed ikke får bidrag i fra bankene til finansiering av bygget.

Mener Høyre på ramme alvor at Horten kommune skal bekoste denne helt unødvendige flyttingen? Har de helt glemt at det faktisk ikke er lenge siden Stian Hauenschild blant annet skrev i Gjengangeren at Horten kommune var kommet dit som Høyre i lang tid hadde advart mot: At kommunekassa nå var tom.

Personlig har jeg ikke noen problemer med å finne andre og mye viktigere ting å prioritere og investere i.

For eksempel:

Øke barn og unges psykiske helsetilbud.

Beholde Hortens eneste aktivitør som nå faktisk arbeider på fire forskjellige sykehjem, men som er et lyspunkt i hverdagen, for de svakeste av oss.

Hva med å få bygget en ny bro over kanalen, så folk kan få tilbake dette bad og turområdet.

Jeg bare spør!