– Økte forskjeller mellom folk er effekten av dagens skattepolitikk, hevder Lars Egeland. – Det går særlig ut over småbarnsfamilier og uføre.

Egeland mener at dette er et tema som i høyeste grad angår folk i Horten.

– Nesten 10 prosent av alle norske barn lever i vedvarende fattigdom, regnet etter EUs fattigdomsmål. Det vil si: Relativ fattigdom, der en familie må klare seg på 60 prosent eller mindre av medianinntekt. I Horten er tallet enda høyere, faktisk 12,5 prosent.

620 barn i Horten

Fattigdom, etter denne definisjonen, handler ikke nødvendigvis om barn som går sultne til sengs, men som ikke kan delta på lik linje med andre barn – være med i klassekameratenes bursdager eller være medlem av et idrettslag. Alt koster.

– Det er et mål på ulikhet. I Horten er det 620 barn som er i denne kategorien. 432 av disse lever i familier som mottar sosial støtte. Og mest overraskende av alt: Få av disse familiene mottar sosial støtte over lang tid. Likevel er de definert som fattige. Det handler ofte om familier med mange barn. De bor trangere enn andre, og som regel i leid bolig. En god del av disse familiene er innvandrerfamilier.

LES OGSÅ: Ministerbesøk i Trimveien barnehage: Torbjørn Røe Isaksen fant seg til rette i sandkassa

Vil øke barnetrygden

Egeland mener han vet hva som skal til for å bedre på situasjonen.

– Barnetrygd er det enkleste og greieste tiltaket.

– Alle får jo barnetrygd?

– Ja. Men den har vært uendret i 21 år, påpeker Tore Larsen fra Horten SV.

Og SV er ikke for noen behovsprøving; at de som tjener godt kan avstå fra barnetrygd, mens de som trenger det kan få den økt.

– Alle har merkostnader med å ha barn, påpeker Egeland. – Et system med behovsprøving vil bli mye dyrere å sette i verk. Og når alle får det, blir det å motta barnetrygd ikke noe stempel.

LES OGSÅ: Harald Moskvil er Miljøpartiets toppkandidat: – Jeg er klar for Stortinget

Radikal omfordeling

– Hvor mye mener dere barnetrygden bør økes?

– Det er to måter å justere det på: Enten ved å øke trygden i tråd med konsumprisindeksen de siste 21 årene – i så fall vil 20 prosent av dem som er fattige i dag ikke være det lenger – eller ved å øke trygden slik lønnsutviklingen har økt for andre. I så fall vil det hjelpe 40 prosent av familiene over fattigdomsgrensa.

– Dette er et krav fra SV før vi eventuelt går inn i et samarbeid med Arbeiderpartiet, understreker Larsen.

Og Egeland skyter inn: – Den tryggeste måten å få en ny regjering og en ny politikk på nå, er å stemme SV.

– Hvordan vil dere finansiere en så kraftig økning av barnetrygden?

– Ingen har et mer balansert budsjett enn SV. Vi vil ha en radikal omfordeling ved å reversere skattelettene som har blitt gitt til de rikeste, sier Egeland.