Kommunestyret gikk imot administrasjonen: Nå kan fattige familier i Horten få gratis SFO

Kommunedirektøren og hans medarbeidere mente at Horten ikke har råd. Politikerne mente tvert om: At vi ikke har råd til å la være.