«Bakkeåsen» steg fra 27 til 68 millioner – og da er ikke tomtekostnaden tatt med

I regnestykket for omsorgsboliger ved Bakkeåsen er ikke tomteprisen med. Høyre ber nå ordføreren om en forklaring på hvorfor prisen på prosjektet har steget fra 27 til 68 millioner kroner.