Høyre vil tvinge gjennom ufritt skolevalg

Av
DEL

MeningerHøyrerepartienes iver etter å bruke tvang er etter hvert blitt påtrengende tydelig, både lokalt og nasjonalt: Det er nok å nevne utspillet 22 august fra Høyre om å tvinge gjennom karakterstyrt, eller rettere sagt, ufritt skolevalg i videregående skole.

Arve Høiberg (Ap) venter i spenning på 2. inntak ved Horten videregående skole: – Jeg vil ikke gi falske forhåpninger til foreldre og elever

Det er heller ikke lenge siden FrPs ordførerkandidat gikk ut med at han vil tvinge kommunene til å privatisere tjenester. Begge deler er dessverre blitt typisk for denne regjeringen, som uten blygsel er villig til å bruke tvang når sunn fornuft, lokaldemokratiet og folkeviljen går mot dem.

Karakterstyrt skolevalg er noe som må bestemmes lokalt, ut fra lokale forhold. I Vestfold og Telemark er dette erfaringsmessig ingen god løsning. Her vil dette, som vi alle vet, f.eks. medføre at elever i Horten tvingers til Larvik mens elever i Larvik tvinges hit. Dette blir det mye bussing og unødvendig mye tidsbruk av, sekstenåringer tvinges på hybel med mindre trivsel, dårligere læring, økt frafall og mindre bestått som resultat.

I Oslo er det andre sosiale og sosioøkonomiske skiller mellom bydelene, mens på Vestlandet og i Nord Norge er det en annen demografi, store avstander og andre forhold som gjelder. Kunnskapen om lokale forhold er best lokalt, ikke i regjeringskontorene og på Stortinget.

La elevene få bestemme skole selv

Høyresidens gryende forakt for folkeviljen er alvorlig, strider ofte mot sunn fornuft og er i sin ytterste konsekvens udemokratisk: Gang etter gang ser vi at dersom høyrepartiene ikke får gjennomslag blant folk flest med fakta, fornuftige argumenter og gode begrunnelser, tvinger de gjennom politikken sin og gjennomfører til dels gjennomgripende tiltak med tvang uten å høre på dem som blir berørt. I ufritt skolevalg overkjører Høyre Elevorganisasjonen, lærerne og fylkenes selvbestemmelse, mens i privatisering av offentlige tjenester overkjøres kommunene, de ansatte og organisasjonene deres.

Årsakene til denne politikken er bevisst og utelukkende ideologisk: Høyre og FrP hevder konkurranse skal løse nær sagt alt mellom himmel og jord innen offentlige tjenester; fra barnehager til videregående opplæring, fra sykehjem til fastlegeordningen. Er det ikke på tide høyresiden snart begynner å tenke på elevenes beste framfor egen ideologi? Alle vet at i en konkurranse er det bare noen som vinner. Det tjener ingen på.

Ikke la «Fritt skolevalg» eller «Nærskoleprinsippet» bli en prestisje sak

Arbeiderpartiet mener lokaldemokratiet og gode, offentlig tjenester er selve grunnmuren i velferdsstaten. Dette vil høyresiden rive ned. Vi er ikke mot gode løsninger som er bestemt sentralt så lenge disse er forankret godt lokalt, i befolkningen. Men vi kan aldri akseptere denne typen tvang som regjeringspartiene forsøker seg på.


Derfor mener jeg Høyre, FrP, Venstre og KrF her i Horten nå må raskt på banen og fortelle velgerne, elevene og de ansatte om de støtter bruken av tvang, i god tid før valget 9. september.


Jan Focas,

Listekandidat og styremedlem i Horten Ap

Artikkeltags