Politikerne kjekler og krangler i stedet for å diskutere saklig

Av