Seks tråkket for hardt på gasspedalen

Det er så lett å glemme at det er 30 kilometer i timen på akkurat den strekningen – det blir fort en kostbar lærepenge.