Politiet har færre oppdrag enn vanlig, men en type lovbrudd går ikke ned: - De skiller seg godt ut

Politiet har fortsatt god kapasitet til å ta dem som kjører i ruspåvirket tilstand.